Медиатор Александра Лисийска

Кратко представяне

Спорове, по които провежда медиация
Договорни, имотни, търговски, семейни
Професия, образование и опит, включително в сферата на разрешаването на спорове
Адвокат с опит в областта на облигационно, вещно, търговско право.
Работни езици за медиация
Български, английски
Правила за организиране и провеждане на медиация
Виж документа
Tарифа за провеждане на медиация
Виж документа
Контакти
гр. София

ул. "Ген. Паренсов" №24, вх. Б, ет.1, тел. 02/852 36 48