ВАРНА – НОВАТА СТОЛИЦА НА МЕДИАЦИЯТА В БЪЛГАРИЯ, 11.11.2016 г.

Защо Варна се превръща в новата столица на медиацията?

syd mediacia varna 11На 11 ноември 2016г. Варна демонстрира на практика нов модел за популяризиране на медиацията – като събра всички институции и организации на медиатори заедно и представи видими резултати при споразуменията.

На 11 ноември за пръв път в 12-годишната си практика видяхме в подкрепа на медиацията да се съберат заедно представители на всички власти и основните организации на адвокатурата, бизнеса, образованието и медиаторите: председателите на съдилищата във Варна, Областният управител, Председателят на Общинския съвет, ректорът на Икономическия университет, Председателят на Търговско-промишлената палата, Главният секретар на Варненската адвокатска колегия, Директорът на регионалния инспекторат по образованието, съдии от Окръжен и Районен съд, представители на главните бизнес, образователни и медиаторски организации. Това стана възможно благодарение на съвместните усилия на Окръжен и Районен съд - Варна и Център за обучение на медиатори "Итера академи".

На този ден се навърши 1 година от създаването на съдебния център за медиация към Окръжен и Районен съд – Варна, и се постави началото на една нова традиция – отбелязването на Ден на медиацията във Варна.

Едни от главните двигателите на медиацията във Варна -
председателят на Окръжен съд Варна - съдия Марин Маринов
и председателят на Районен съд Варна - съдия Ерна Якова
 
syd mediacia varna e11Денят на медиацията се организира съвместно от Центъра за медиация към Окръжен и към Районен съд Варна, Център за обучение на медиатори "Итера Академи", Варна и Център за разрешаване на спорове, София. (който има честта да подкрепя Центъра по медиация към съдебен район Варна по проекта "Медиация в подкрепа на бизнеса: Насърчаване на справедливото и целесъобразно решаване на спорове чрез съдебни програми за медиация", финансиран от фондация "Америка за България".)
 
 

syd mediacia varna 1

На тази среща бяха представени както резултатите на медиацията във Варна за последната една година, така и беше заявена подкрепа от институциите и организациите на бизнес, адвокатурата и образованието за следващи действия за популяризирането на медиацията. 

Беше направена демонстрация на медиация на живо, която даде възможност на присъстващите да надникнат зад кулисите на една истинска процедура, в която се разрешава реален търговски спор.

Какви са резултатите на медиацията във Варна?

За първата година от работата му резултатите на Центъра за медиация към Окръжен и към Районен съд Варна показват: 66 срещи по медиация, 3/4 - от тях по граждански спорове, 1/4 - по наказателни дела от частен характер.
Вече са сключени 15 споразумения, а по 7 дела предстои насрочване на втори разговор.

Тези резултати от началото на работата на съдебния център дават сериозна заявка и занапред. Но това, което правят Окръжен и районен съд Варна, е много повече от насочване към медиация и предоставяне на условия за сключване на споразумения. И не става дума само за подобрените отношения и общуване между страните, които се връщат в съдебна зала спокойни и готови за разговор. Зад цифрите стои нещо в пъти по-значимо - запознаването на много хора с нов шанс за решаване на проблема им – по-щадящ откъм време, пари и нерви. И това е начинание, в което както председателите така, и съдиите участват всеотдайно и с увереност в каузата на медиацията. Над 25 са обучените съдии, които вече насочват към медиация.

На какво се дължи силният старт на Центъра за медиация към съдебен район Варна?

В световен мащаб, има няколко фактора, които са ключови за успеха на една съдебна програма за медиация. Стартът на Окръжен и Районен съд Варна потвърждава стремежът им да бъдат осигурени всички тези фактори и да се работи на световно ниво.

Ангажирано ръководство на съда във Варна. Председателите и заместник председателите са пряко ангажирани в управлението на Центъра. Наред с това, те работят с екип от отдадени на каузата съдии и съдебни координатори.

Надеждна информация и насочване на страните. Страните по спорове получават пълно съдействие и подкрепа както от съдебните координатори, които организират всичко необходимо за провеждането на една медиация, така и от съдиите, които разясняват процедурата по медиация при всеки подходящ случай в съдебна зала.

Мотивирани и добре подготвени медиатори. Съдът работи с подбран кръг от медиатори, които са отлично подготвени специалисти с опит в различни области, така, че да бъдат на разположение в зависимост от вида на  спора.

Както и сътрудничество с местните институции и медиаторските организации – Варненските съдилища дадоха реален пример за диалог и съвместни действия в името на медиацията, както с медиаторските организации , с които беше съвместно организиран Деня на медиацията - Център за обучение на медиатори "Итера Академи", Варна и Център за разрешаване на спорове, София, така и с привличането от страна на съда на съмишленици - в лицето на институциите и бизнес организациите, адвокатурата и университета, които с готовност застанаха зад по-нататъшни действия за популяризирането на медиацията.

От адвокатската колегия вече подадоха ръка и на 24 ноември 2016 г. предстои обучение за адвокати от Варна в представителство в процедура по медиация. За повече информация за обучението за адвокати, можете да се свържете с нас на office@bgmediation.com.

Можете да се свържете с Центъра за медиация към Окръжен и Районен съд Варна тук.

sudii mediatori varna

Всеотдайните медиатори и част от ядрото на активно подкрепящи медиацията съдии във Варна, заедно с председателите на Окръжен и Районен съд Варна, и съдебните координатори