Медиацията
е опитът да се помогне на страните в несъгласие
да се чуят един друг, за да се сведат до минимум вредите,
които могат да бъдат породени от несъгласието им по спорния въпрос
Виж повече
Центрове
Центровете за медиация са обединения на медиатори или организации – дружества или с нестопанска цел, които предоставят професионално услугата медиация.
НОВИНИ
НАЙ-ИНТЕРЕСНОТО И НОВОТО В СВЕТА НА МЕДИАЦИЯТА
Медиация
Какво представлява? За вас ли е? Какво получавате? Кои са медиаторите? Каква е ролята на адвокатите? Колко струва? Как се изпълнява споразумението? Как да заявите случай?
Лично за вас
Защо медиация? Създадохме този информативен сайт, за да ви дадем пряк достъп до едно от най-човешките средства да решите проблем - с подкрепата на доверен независим помощник, който ще ви помогне да намерите желаното решение и да се почувствате по-добре.