КОЙ ВИ СЪДЕЙСТВА?

Специалисти по разрешаване на спорове, които са преминали задължително обучение и са подготвени специално да подпомагат постигането на споразумения. Те са одобрени от Министъра на правосъдието, чрез вписване в Единен регистър на медиаторите. Повече информация за това Кои са медиаторите и Как помагат, можете да видите ТУК

Повече информация за медиаторите, които работят към съдебната програма във Вашия град, можете да видите ТУК.