Какво всъщност получавате в медиацията?

Време и внимание, в което да обсъдите всички важни за Вас въпроси – в спокойна и сигурна обстановка. Срещите се провеждат заедно с медиатора и другата страна или само с медиатора (който се среща с всеки от вас поотделно ), когато това ще бъде полезно за намирането на решение.

Водене на разговора по правила, с които да постигнете максимални резултати. Медиаторът следва професионални стратегии за насочване на преговорите, с които да Ви помогне да преодолеете конфронтацията и да намерите общи интереси с другата страна.

Бързо решение. Обикновено в 2-3 срещи по медиация повечето страни се споразумяват.

Уговорки, които другата страна ще изпълни. Вместо да Ви се налага да се занимавате с търсене на принудително изпълнение, уговореното в медиацията ще получите директно, така, както сте се уговорили. Причината за това е, че когато другата страна се е съгласила със споразумението, тя е преценила, че за нея също е изгодно да получи обещаното от Вас. Поради тази причина, споразуменията постигнати в медиация се изпълняват обичайно доброволно.

Спестяване на средства. Таксите за медиация обичайно се заплащат за час или сесия, и в по-редки случаи като фиксирана такса, отчитаща материалния интерес. Във всички случаи стойността им е в пъти по-малка от съдебните такси и разноски. (съдебните такси са от 4% за първа инстанция, по 2 % за втора и трета инстанция – за делата с материален интерес, плюс допълнителни разноски). Повече за таксите за медиация можете да видите ТУК.

Запазване на тайните и имиджа Ви. Често клиентите на медиацията я избират именно защото запазва в тайна това, че имат спор. Всички обсъждания и документи в медиацията са поверителни. Именно защото запазва в тайна проблемите и защото превръща враждебния разговор в разговор за реални интереси, медиацията помага да се запази добрия имидж, който сте градили. Така излизате от нея като добър преговарящ, който търси партньорски подход, вместо враждебно противопоставяне.

Запазване на отношенията, когато е важно да продължат. По време на медиацията се изясняват някои от нещата, които са пречели на разговорите Ви досега и се изчиства натрупаното напрежение. Затова в голямата част от случаите медиацията помага да разговаряте по-лесно помежду си и след нея. Освен това, понеже в нея се говори за това на какво държи всеки, другият има възможност да го чуе и отчете. Това разбиране на интереса на другия и зачитането му, отваря врата за продължаване на отношенията. Например това позволява разделящите се родители да се уговорят с уважение един към друг как ще поделят грижите за детето си по-нататък. Както и на партньори по договор да уговорят бъдещи взаимоотношения, от които да имат полза.

Какви са минусите?

Ползите от медиацията звучат прекалено добре.

Основният й минус е, че не е за всеки. Има случаи, в които медиацията не може да свърши работа. Например когато основната цел е отмъщение или увреждане на другия. Както и когато се държи непременно на съдебно решение, което да прецени кой е прав и да санкционира неправия. Това важи в особена сила за случаите, когато едната страна има нужда от защита от държавна институция, тъй като не е в позиция да се противопостави на този, който нарушава правата й, вкл. с насилие, заплашване и т.н. В случаите на насилие, както и когато двете страни не могат свободно да изразяват волята си, за да преговарят и да отстояват правата и интересите си (напр. когато единият е принуждаван, или психическото му състояние не позволява) медиацията не е подходяща. Повече за това при кои случаи медиацията би била подходяща и при кои не – вижте ТУК.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ И ВЪПРОСИ: project@bgmediation.com.