Новини

ОБУЧЕНИЕ ЗА СЪДИИ ОТ ОКРЪЖЕН РАЙОН ДОБРИЧ

Албена Комитова от Център за разрешаване на спорове, Севдалина Александрова и Деспина Георгиева обучаваха съдии в техники за препращане към медиация

Нов център по медиация

Съдебната палата в гр. Пазарджик отвори врати на нов Център по медиация