Новини

Обучение: ПРЕГОВОРИ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА

Мастърклас с Албена Комитова и Ангел Лазаров

Преговори в условията на криза

Мастърклас с Албена Комитова и Ангел Лазаров

МЕДИАЦИЯ ПРИ СПОРОВЕ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

ЕДНОДНЕВНО СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ